การจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

C.E.N. ให้บริการด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยจะมีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะไปเรียน ต่างประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ในต่างแดน นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีการใช้ชีวิต ความรู้รอบตัว การเมือง การปกครอง ฯลฯ

การศึกษานอกสถานที่ แบ่งเป็น

การศึกษานอกสถานที่ภายในประเทศ
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่พัทยา
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่ภูเก็ต
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่
การศึกษานอกสถานที่ ณ ต่างประเทศ ได้แบ่งโปรแกรมเป็น การจัดแคมป์ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ในช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม หรือ เดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อินเดีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ อยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย อยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อเมริกา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อัฟริกาใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาจีนที่ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง เมืองเซียงไฮ้ เมืองคุนหมิงดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การไปศึกษาต่อระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
C.E.N. จะดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และทำการสมัครให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งช่วยในการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยทาง C.E.N. จะช่วยทางนักเรียน และผู้ปกครองเลือกมหาวิทยาลัย และที่พักที่เหมาะสมตามแต่จะตกลงกัน