การสอนติวเข้ม

บริการด้านการสอนติวเข้มตามบ้าน

C.E.N. บริการส่งครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาติวเข้มตามบ้าน โดยคุณครูจะเข้าไปสอนให้ถึงที่บ้าน โดยจะมีบริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตามเวลาที่จัดให้เหมาะสมและสะดวกระหว่างนักเรียนและคุณครู

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  • ติวการบ้านทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ประถม – ปริญญาตรี
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ป.5
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ม. 1
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ม. 4
  • ติวเข้มเตรียมสอบ SAT GMAT GRE
  • ติวเข้มเตรียมสอบ TOEFL TOEIC IELTS CUTEP
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังในประเทศไทย
  • ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน ระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ
วิชาที่เปิดสอน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาจีน สถิติ ฯลฯ