เกี่ยวกับเรา

ประวัติของโรงเรียน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จีน และภาษานานาชาติอื่นๆ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

C.E.N. ได้จัดหลักสูตรสอนภาษา เช่น หลักสูตร Phonics and spelling หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั่วไป และหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนไปถึงผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะลิ้นแข็ง ไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องอย่างเจ้าของภาษา

C.E.N. มีวิธีและเทคนิคที่จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงและพูดภาษาต่างชาติได้อย่างชัดเจนและไพเราะ เป็นธรรมชาติและมั่นใจ โดยใช้เวลาสั้น และง่ายต่อการฝึก

เป้าหมายของโรงเรียน

เพื่อเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จีนและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ให้บริการด้านการศึกษาที่ครบวงจร และดีเยี่ยมแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า "เก่งภาษา พาฝันไกล ไปอาเซียน”

โดยบริการสอนภาษาให้แก่นักเรียนทั้งภายในสถาบัน นอกสถานที่ หรือเรียนในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ สอนจนกระทั่งสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนและมั่นใจ โดยครูระดับมืออาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนไทย